Umorzenie udziałów w spółce z o.o.


Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone. Konsekwencją takiego działania jest zmniejszenie udziałów wspólnika lub całkowite wykluczenie go ze spółki. Aby umorzenie mogło zostać przeprowadzone w umowie spółki musi znajdować się odpowiednia adnotacja.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów:
1. Umorzenie dobrowolne – za zgodą wspólnika poprzez przejęcie udziałów przez spółkę.
2. Umorzenie przymusowe – bez zgody wspólnika gdy ile zaistniały przesłanki do umorzenia udziałów.
3. Umorzenie automatyczne – gdy zaistnieją określone zdarzenia, nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Umorzenie udziałów praktycznie zawsze wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego. Jest ono bowiem finansowane ze środków uwolnionych ze względu na obniżenie danego kapitału.

Co ważne, umorzenie nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej 5 tysięcy złotych, które stanowi ustawowe minimum.

Reklamy

Rejestracja spółki z o.o. – trzy kroki


Proces założenia spółki z o.o. jest bardzo trudny.Jednak forma działalności bardzo atrakcyjna. Z tych oto przyczyn wiele osób wybierających spółki z o.o. decyduje się na ich zakup lub usługę polegającą na ich rejestracji.

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z trzema ważnymi elementami.

  1. Sporządzenie umowy spółki 
  2. Zebranie kapitału początkowego 
  3. Rejestracja w KRS 

Podczas sporządzania umowy spółki z o.o. wspólnicy mają dużą dowolność w formułowaniu jej treści. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy rejestracji dokonuje się w sposób tradycyjny. Natomiast gdy rejestracja spółki przebiega elektronicznie, wzór umowy pozostaje niezmienny. Kończąc wątek umowy spółki z o.o., trzeba koniecznie przypomnieć o jej postaci. Umowa spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego.

Czas na zebranie kapitału początkowego spółki trwa do 7 dni od rejestracji spółki pod warunkiem, że dokonywało się rejestracji online. Podczas rejestracji w sposób tradycyjny, zebranie kapitału początkowego musi nastąpić przed rejestracją w KRS.

Rejestracja spółki z o.o. w KRS to najcięższe zadanie. Wielu przedsiębiorców wolałoby uniknąć tego obowiązku. Na szczęście jest taka możliwość. Rozpoczynający działalność w formie spółki z o.o. mogą zdecydować się na zakup już gotowego przedsiębiorstwa lub skorzystać z usługi rejestracji spółki.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz zarejestrować również przez Internet w sposób uproszczony. Ta forma jest prostsza i nie wymaga aktu notarialnego. Decydując się na to rozwiązanie możesz założyć swoją działalność bez wychodzenia z domu, a jedyną rzeczą, która będzie Ci do tego potrzebna to dobrze działające WiFi. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rejestrację online. Główną przyczyną jest oszczędność czasu i pieniędzy.

Obowiązki likwidatora spółki z o.o.


Likwidator jest zazwyczaj członkiem zarządu spółki, i określa się go na podstawie uchwały wspólników. To do niego należą główne obowiązki wynikające z planowanego zamknięcia działalności przedsiębiorstwa.

Na czym polegają obowiązki likwidatora spółki z o.o.?
Po pierwsze, to do niego należy zgłoszenie procesu likwidacji w sądzie rejestrowym. Musi to nastąpić w terminie siedmiu dni od podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.
Konieczne jest również ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Kolejnym obowiązkiem likwidatora jest wezwanie wszystkich wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w ciągu 3 następnych miesięcy.
Proces likwidacji spółki to czas, w którym należy zamknąć wszystkie jej interesy, uregulować sprawy finansowe i upłynnić majątek. Likwidatorzy, mimo że reprezentują spółkę w tym czasie, nie mogą wypłacić wspólnikom żadnych zysków ani podzielić między nich majątek – najpierw konieczne jest spłacenie wszelkich zobowiązań i długów.
Proces likwidacji wymaga sporządzenia dwóch bilansów – otwarcia i zamknięcia likwidacji. Oba powinny być przedłożone zgromadzeniu wspólników, razem z innymi sprawozdaniami przygotowanymi przez likwidatora.

Co ważne, na podstawie przepisów polskiego prawa, likwidator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i prawną wobec spółki oraz osób trzecich.

Jak zawrzeć umowę ze spółką cywilną?


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY GŁÓWNEJ !

Spółka cywilna to umowa zawierana pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do realizacji określonego, wspólnego celu. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej. Nie jest zatem podmiotem prawnym w związku z czym nie posiada majątku.

Podmiotowością prawną dysponują jej wspólnicy. To oni zaciągają zobowiązania oraz nabywają prawa, które wchodzą w skład wspólnego majątku.

Każdy ze wspólników spółki cywilnej jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że każdy z nich ma swoją firmę i w jej ramach prowadzi działalność.

Zawierając umowę ze spółką cywilną w zasadzie nigdy nie zawieramy umowy ze spółką, a jedynie jej wspólnikami. W związku z tym w preambule umowy musimy zawrzeć dane wszystkich wspólników określając dodatkowo, że działają oni w ramach konkretnej spółki cywilnej.

Aby określić kto jest wspólnikiem spółki cywilnej konieczne jest zapoznanie się z umową tej spółki. Dokument ten jest publiczny w związku z czym nie musimy ubiegać się o żadne uprawnienia od wspólników.