Spółka z VAT i VAT-UE


Biorąc pod uwagę zakup gotowych spółek istotnym elementem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest pełna dokumentacja spółki.

Często oferowane spółki przez firmy posiadają takie numery rejestracyjne jak: NIP, REGON oraz KRS. Jeżeli interesuje Cię szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej niezbędnym elementem będzie sprawdzenie czy dana spółka posiada numer VAT oraz VAT UE.<

Podmioty gospodarcze, które opierają działanie własnej działalności gospodarczej na wymianie handlowej z krajami UE mają obowiązek zgłoszenia VAT-R oraz VAT-UE. Rejestracja VAT umożliwi czynne uczestnictwo w wewnątrzwspółnotowej wymianie towarów oraz wykonania transakcji na rynku lokalnym.

Dokonanie rejestracji VAT, wymaga czasu oraz złożenie wniosku dlatego lepszą decyzją będzie podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup gotowej spółki z pełną dokumentacją rejestracyjna zaopatrzoną w numery VAT i VAT-UE.

 

Aktualizacja.

W 2017 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w rejestrze VAT. Zmiany mają na celu lepszą weryfikację jednostek, które będą starały się o nadanie numerów VAT oraz podmiotów już zarejestrowanych. Spowodowane są bowiem coraz częściej spotykanymi oszustwami podatkowymi.

Wprowadzona zostanie m.in kaucja rejestracyjna. Zobowiązane do jej wpłaty będą podmioty, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Kaucja będzie miała charakter zabezpieczający. Zwracana będzie podatnikowi w całości po okresie jednego roku, w przypadku gdy nie pojawiły się zaległości. O ryzyku wystąpienia zaległości oraz o wysokości kaucji będzie decydował naczelnik Urzędu Skarbowego. Także ten organ będzie zobowiązany do jej poboru.

Warto starać się jeszcze w tym roku o nadanie numerów VAT, gdyż od przyszłego roku będzie to znacznie utrudnione. Możliwa nawet będzie odmowa rejestracji podmiotu w rejestrze VAT.

Spółka z o.o. w organizacji


Najrzetelniejsze źródło informacji o spółce z o.o. znajdziesz na naszej stronie!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to podmiot w stanie przejściowym pomiędzy zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego, a wpisaniem tej spółki do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Spółka z o.o. w organizacji wyposażona jest w podmiotowość, a nie osobowość prawną. Podmiotowość prawna oznacza, iż spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywaną. Do momentu uzyskania wpisu do KRS spółka z o.o. w organizacji należy do podmiotów pozbawionych osobowości prawnych, której odrębne przepisy nadają zdolność prawną. Oznacza to że może:
– zakładać rachunek bankowy,
– nabywać nieruchomości,
– zawierać umowy handlowe,
– zatrudniać pracowników,
– prowadzić działalność gospodarczą.

Czynności te powinny zmierzać do zarejestrowania spółki z o.o. oraz wniesienia wkładów na pokrycie jej kapitału zakładowego i ustanowienia organów spółki.

Egzekwowanie długów z udziałów dłużnika


Indywidualni przedsiębiorcy bardzo często decydują się przekształcić swoją firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie tym sposobem próbują utrudnić wierzycielowi odzyskanie jego należności.
Wierzyciel może wówczas zawnioskować o sprzedaż udziałów w drodze licytacji komorniczej.
Komornik w pierwszej kolejności dokona zajęcia udziałów. W tym celu konieczne jest zdobycie informacji o udziałach dłużnika. Jeżeli nie uda się ich pozyskać wówczas warto zdecydować się na pomoc prawniczą.
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością komornik może zająć nie tylko udziały, ale także wszelkie prawa z nich wynikające, a także sumy należne mu za umorzenie udziałów.

Jako, iż egzekucja z udziałów wierzyciela jest egzekucją z tytułu innych praw majątkowych zaspokojenie wierzyciela w pierwszej kolejności powinno odbyć się z dochodów, którym spółka z o.o. będzie wypłacała dywidendę.

A może tak gotowa spółka?


 

Założenie spółki w Polsce niestety wiąże się z wieloma niedogodnościami, które skutecznie zniechęcają potencjalnych przedsiębiorców.
Trudności te jednak można praktycznie całkowicie wyeliminować. W tym celu wystarczy kupić gotową spółkę.

Gotowa spółka to podmiot w pełni przygotowany do tego, aby rozpocząć działalność gospodarczą w każdej chwili. Oznacza to, że jednostka ta posiada wszystkie niezbędne wpisy, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, KRS, dysponuje także odpowiednio sporządzoną umową, kapitałem zakładowym oraz kompletem wymaganej dokumentacji.
Dodatkowym atutem gotowych spółek jest fakt, iż można zdecydować się na nabycie spółki stażowej. Jednostka taka prócz wszystkich wyżej wymienionych cech posiada również określony staż, a więc okres przez który istnieje na rynku. Jej aktywność zazwyczaj przybiera jednak bierny charakter, dzięki czemu jej nabycie gwarantuje całkowite bezpieczeństwo.
Atutem spółek stażowych jest zwiększona wiarygodność, dzięki temu mają większe szanse na zdobycie dotacji unijnych oraz kredytów, które odgrywają kluczową rolę podczas stawiania pierwszych kroków w biznesie.

Czy przedsiębiorca musi posiadać firmowe konto bankowe?


Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy obowiązek założenia rachunku bankowego. Obowiązek ten jest jasno określony w artykule 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany bowiem do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej jeżeli:
-transakcja dotyczy innego przedsiębiorcy,
-kwota transakcji przekracza 15 000 zł.
Ustawa nie zabrania w tym celu korzystania z konta prywatnego, jednakże bez wątpienia roztropniej będzie nie mieszać firmowych finansów z prywatnymi.

Oto kilka podstawowych zalet korzystania z konta firmowego:
1.Podczas kontroli Urzędu Skarbowego urzędnik otrzymuje wgląd jedynie do firmowych pieniędzy. Dodatkowo jeżeli nastąpi egzekucja zaległych podatków nie stracimy dostępu do prywatnych środków.
2.Prowadzenie konta firmowego zapewnia porządek. Transakcje prywatne nie mieszają się z firmowymi, a co się z tym wiąże znacznie łatwiejsze będzie kontrolowanie wpłat i wypłat.
3.Niektóre banki przewidują dodatkowe przywileje dla jednostek posiadających firmowe konto bankowe np. ułatwiają zdobycie kredytu.

Więcej o podatkach tutaj ->KLIK