Odpowiedzialność prezesa za długi w spółce z o.o.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma spółki kapitałowej w Polsce. 

Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę minimalizuje ryzyko związane z jej działalnością. Jak jednak wygląda kwestia odpowiedzialności prezesa Zarządu spółki? Czy jest on w pełni zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki?

Każda spółka z o.o. musi posiadać Zarząd, który ją reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy. Zarząd składa się z pewnej ilości członków na czele których bardzo często stoi prezes. Co ważne, członkowie Zarządu mogą, ale nie muszą być właścicielami spółki. Mogą być to również osoby z zewnątrz spółki.

Co do zasady spółka  z o.o. sama odpowiada za swoje zobowiązania. W przypadku jednak gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna wówczas za jej zobowiązania będą odpowiadali członkowie Zarządu, w tym także jej prezes.  

Odpowiedzialność prezesa ma charakter subsydiarny i naraża jego osobisty majątek. Wierzyciele mogą domagać się od niego pełnego zaspokojenia swoich należności nawet jeżeli w skład Zarządu wchodzi jeszcze kilku członków. Oczywiście wierzyciele mogą też domagać się spłaty od wszystkich wspólników, czy kilku z nich.  

Prezes Zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności w następujących przypadkach:
– jeżeli wykaże że w odpowiednim momencie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
– jeżeli wykaże że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy,
– jeżeli wykaże że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wpłynęło na szkodę dla wierzyciela.

Reklamy

Co powinien wiedzieć przedsiębiorca przed założeniem firmy?


Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy powinien zapoznać się z  pewnymi nieodłącznymi kwestiami, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy rozwój działalności.

Posiadanie własnej jednostki gospodarczej to korzyść, ponieważ właściciel może realizować ciekawe projekty i posiadać nienormowany czas pracy, natomiast własny biznes to także zobowiązania w postaci obowiązku płacenia podatków czy składania obowiązkowych sprawozdań. 

Co więc powinien zrobić przedsiębiorca przed wejściem na rynek, aby odnieść sukces?

  1. Zbadanie rynku dla towarów lub usług – ważne jest, aby zapoznać się czy produkt, który zamierza sprzedawać będzie miał zbyt – sprzedaż określonych towarów ma sens, jeżeli klienci rzeczywiście będą chcieli je kupić. Badanie rynku to pozyskiwanie informacji dotyczących procesów i zjawisk powstających w danej branży.
  2. Identyfikacja odbiorców – przedsiębiorca może przeprowadzić własne badania poprzez ankiety i wywiady, aby poznać czy osoby będą korzystać z zaproponowanej przez niego oferty.
  3. Sprawdzenie konkurencji – właściciel przyszłej jednostki gospodarczej musi sprawdzić, czy w okolicy, w której otworzy firmę nie działa konkurencja o podobnym lub tym samym profilu działalności. Nawet najlepsza oferta może się nie wybić, jeżeli w jednym miejscu funkcjonuje już kilkanaście takich samych przedsiębiorstw.
  4. Korzystna oferta – to, czym przedsiębiorca będzie chciał się wyróżnić, aby być lepszy od innych musi przyciągnąć klienta – warto więc sprawdzić, czy produkt jest potrzebny na rynku i pozwolić osobom testować produkt w postaci próbek, promocji, ofert itp.
  5. Reklama – ostatnim punktem w tym łańcuchu jest dobry marketing – jeżeli właściciel będzie posiadał grono osób zainteresowanych usługami lub produktami, to warto zastanowić się, czy reklama mogłaby być dostosowana np. do ich wieku.

Rezygnacja z pracy – przygotuj się


Na rezygnację decydujemy się w przypadku, gdy znajdziemy nową lepszą posadę w innej firmie lub zdecydujemy się na założenie spółki z o.o.

Wypowiedzenie to słowo, które budzi wiele emocji. Pomimo, że w nowej firmie czeka już na nas nowe, a przede wszystkim lepsze stanowisko, to formalności trzeba dopełnić u obecnego szefa.

Aby zminimalizować stres, warto przygotować się do złożenia wypowiedzenia.

  1. Sprawdź daty i procedury – w zależności od zawartej umowy, obowiązują różne okresy wypowiedzenia.
  2. Przemyśl argumenty – kiedy szef zapyta nas o powód wypowiedzenia, musimy przedstawić mu konkretne argumenty. Musimy pamiętać, że podczas rozmowy nie możemy być impulsywni, gdyż zakończenie współpracy z szefem nie oznacza, że nigdy więcej go nie spotkamy.
  3. Zachowaj dyspozycję – jeżeli cieszymy się, że odchodzimy do nowej pracy, nie wszyscy od razu muszą cieszyć się naszym szczęściem. Zanim nasze wypowiedzenie oficjalnie nie wyląduje na biurku szefa warto powstrzymać się od dzielenia tą radością z innymi.
  4. Poinformuj szefa – zanim przekażemy wypowiedzenie szefowi powinniśmy o tym z nim porozmawiać.
  5. Przygotuj się na negocjacje – składając wypowiedzenie musimy brać pod uwagę, że szef będzie chciał nas zatrzymać. Szef może chcieć negocjować, oferować podwyżkę, zmianę zakresu obowiązków lub cokolwiek innego, co mogłoby nas zatrzymać. Zanim więc udamy się na rozmowę, warto zastanowić się czy nasza decyzja na pewno jest ostateczna.

Podatki w przypadku działalności nierejestrowej


Od 2018 roku istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, a więc firmy, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z ową możliwością wiążę się również brak obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aczkolwiek – czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność nierejestrowaną jest zwolniony z podatków?

Jak się w praktyce okazuje przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną są zobowiązani do odprowadzania podatku z tytułu osiągniętego dochodu, gdyż fakt nie zarejestrowania jego działalności, nie zwalnia go z obowiązku rozliczenia się z urzędem. Wiążę się to z tym, iż przychody z tytułu działalności nierejestrowanej są kwalifikowane jako przychody pozyskiwane z innych źródeł, a więc konieczne jest ich rozliczenie za pomocą podatku dochodowego.

Prócz powyższego, na przedsiębiorcach mogą ciążyć również obowiązki wynikające z ustawy o podatku VAT. Aczkolwiek co do zasady – większość firm niezarejestrowanych ze względu na wielkość swoich obrotów ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Jednak w sytuacji, kiedy charakter danej działalności zobowiązuje przedsiębiorcę do rozliczenia się z podatku VAT bez względu na to czy działalność jest zarejestrowana, czy też nie – przedsiębiorca musi wywiązać się z owego obowiązku.